logo
חייג
אלינו
Close icon.
Map icon. Map icon.
Menu icon. Close icon.

תעודת הסמכה

החברה נוסדה בישראל ב -1973, עם ההתפתחויות במערכת הנעילה הרב-ייחודית של RB-DOORS, חוזק ועמידות דלת הכניסה לפלדה והעיצובים המתפתחים, עולם דלתות הכניסה הביטחוניות בישראל השתנה