logo
חייג
אלינו
Close icon.
Map icon. Map icon.
Menu icon. Close icon.

דלתות נגד פריצה וירי

חברת רב בריח היא סמל לאיכות וביטחון כבר למעלה מ-40 שנה. החברה שמה כערך עליון את נושא הביטחון ודואגת כי כל מוצריה יהיו ברמת האיכות והביטחון הגבוהה ביותר. חטיבתMAXIMUM SECURITY של רב בריח מתמחה בתכנון וייצור של מוצרים הדורשים פתרונות אבטחה גבוהים במיוחד לקהלים שונים, לדוגמא דלתות פריצה קרה, דלתות הדף, דלתות נגד ירי ועוד. לכן, רב בריח היא הספק הגדול ביותר בארץ ובעולם של דלתות כניסה, דלתות פריצה קרה, נגד ירי ודלתות עמידות הדף המיועדות לשגרירויות, מוסדות ביטחון, בתי כלא, בנקים ועוד. מוצרי החטיבה מיוצרים במפעל רב בריח באשקלון ובניהם - דלתות כניסה, דלתות נגד ירי, דלתות פריצה קרה והדף (דלתות(FE בסטנדרטים ובתקנים המחמירים של גורמי הביטחון, דלתות מוגנות כנגד אלימות, טרור עם עמידות גבוהה בפני הדף ופריצות, כמו גם בפני מתקפות של רובים ותתי מקלע. במפעלי רב בריח המשתרעים על פני שטח של כ-18,000 מ"ר באזור התעשייה הדרומי בעיר אשקלון יושבים למעלה מ-44 מהנדסים אשר מפתחים ומתכננים בכל עת מוצרי איכות וביטחון בתחום ההגנה. דלתות ביטחון נגד פריצה קרה מספקות הגנה גבוהה ביותר בפני הדף ופריצות כמו גם בפני מתקפות של רובים ותתי מקלע (דלת פריצה קרה 60 דקות דגם( FE60 , דלתות ביטחון ברמת הגנה גבוהה מתאימות לשימוש במבנים מסחריים, מוסדות, בנקים ודלתות ביטחון אלו מתאימות במיוחד לבנים הדורשים הגנה גבוהה במיוחד נגד פריצת המונים, ירי ומתקפה חמושה.